PGS.TS.BS Trần Công Duyệt - Viện Ngoại Khoa Laser

  PGS.TS.BS Trần Công Duyệt - Viện Ngoại Khoa Laser

  PGS.TS.BS Trần Công Duyệt - Viện Ngoại Khoa Laser

  Thêm giỏ hàng thành công.
  Viện trưởng Viện Ngoại Khoa Laser
  Viện trưởng Viện Ngoại Khoa Laser

  PGS.TS.BS TRẦN CÔNG  DUYỆT

  ĐT : 0988.106.788          Email : congduyet142@ yahoo.com

              Chức vụ hiện nay :   Chủ tịch Hội Laser y học và Laser ngoại khoa Tp Hồ Chí Minh 
  ​                                             Ủy viên ban chấp hành Hội y học TP.HCM, Chủ tịch Hội Laser Y học Và Laser Ngoại khoa Châu Á Thái Bình Dương ( khóa 7 )

              Đơn vị công tác hiện nay : Viện ngoại khoa Laser Tp Hồ Chí Minh
              Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ- Bác sĩ
              Chuyên ngành : Ngoại khoa    
              Tốt nghiệp trường :   Đại học y khoa Hà Nội  năm 1968.
                                                Viện Hàn lâm Ngoại khoa Tim mạch CHLB Nga năm 1980

              Học hàm: Phó Giáo Sư Ngoại khoa  năm 2004
              Học vị : Tiến sỹ  năm 1980
              Chức vụ hiện nay : Viện trưởng Viện Ngoại Khoa Laser
   
              SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
   
              Năm 1968 : Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội
              Năm  1967 – 1974 : Bác sỹ  Quân y của Sư đoàn 304 phục vụ tại chiến trường Quảng Trị- Đường 9 - Khe sanh.
                                                   Với cương vị Tiểu đoàn trưởng quân y
              Năm 1974 - 1980 :  Học viện Quân y và tiếp theo là Nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm Ngoại khoa Tim mạch Moscow – Liên xô  nay là
                                                 CHLB Nga
              Năm 1980- 1989  :  Tiến sỹ, Bác sĩ  khoa  phẩu thuật lồng ngực và sau là Chủ nhiệm khoa y học Laser và y học thực nghiệm Viện Quân y
                                                 108 - Hà Nội
              Năm 1989 - 2008 : Đại tá Quân y -Viện truong Viện vật lý y sinh học thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng.  Nghỉ hưu
                                                 năm 2008                       

              Hiện Nay : Viện trưởng Viện Ngoại khoa LASER TP.Hồ Chí Minh
                                 Chủ tịch Hội Laser y học và Laser Ngoại khoa TP.Hồ Chí Minh


                                                                               
                   CÁC ĐỀ TÀI, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

                1. Đề tài luận án tiến sĩ : Lâm sàng, chẩn đoán và điều trị Myxoma tâm nhĩ trái
                2. Chủ nhiệm 3 đề tài cấp bộ . Chủ nhiệm 5 đề tài cấp viện .
                3. Tổng thư ký 1 đề tài cấp Nhà nước
                4. Tham gia Ủy viên của nhiều hội đồng chấm luận án tiến sĩ y học và đề tài cấp bộ
                5. Hướng dẫn 7 luận văn bác sĩ
                6. Khen thưởng: Huân chương, huy chương
                7. Trong chiến đấu và công tác đã được Nhà nước tặng thưởng : 11 huân chương  và 3 huy chương các loại, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 

                8. 2016-2019 : Đề tài khoa học cấp thành phố " Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả thực hiện PLDD trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ " 
                         

                  SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN VÀ NHỮNG BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN BÁO CHÍ

                          Đồng tác giả 4 quyển sách:

                1. Đại cương về Laser y học và Laser Ngoại khoa . NXB Y học
                2. Phân hủy quang nhiệt chọn lọc trong Ngoại khoa thẩm mỹ.  NXB  Y học
                3. Cơ sở Vật lý Y sinh học . NXB  Y học.
                4. Một số kỹ thuật mới trong chấn thương chỉnh hình. NXB.Y học
                5. Bức xạ laser chiếu vào trong lòng mạch. Moscow (dịch)
                6. Đã công bố 58 bài báo trong và ngoài nước về ứng dụng laser vào Ngoại khoa và Vật lý trị liệu

  Chia sẻ:
  Facebook chat