TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI TIÊN TIẾN

  TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI TIÊN TIẾN

  TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI TIÊN TIẾN

  Thêm giỏ hàng thành công.
  TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI TIÊN TIẾN
  TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI TIÊN TIẾN

  PLDD - Percutaneous Laser Disc Decopression  ( Giảm áp đĩa đệm cột sống bằng Laser qua da ) 

  Phương pháp PLDD được ứng dụng dựa trên sự hỗ trợ của các trang thiết bị y tế hiện đại của Mỹ, Ý, Hàn Quốc.

  Hệ thống thiết bị can thiệp

         Laser CLMD ND: YAG - Mỹ                                           Laser Diode - Ý                                                                                 C-Arm KMC - 650 - Hàn Quốc                                                             

                                                                                      

   

  Hệ thống thiết bị chẩn đoán

                          Máy X-Quang kỹ thuật số                                             Máy thăm dò chức năng                                              Máy Cộng Hưởng Từ ( Siemens - 1.5 Tesla )

                   

   

   

   

  Chia sẻ:
  Facebook chat